Video's

De 7 competenties van de duurzame professional

Duurzaamheid en MVO – maatschappelijk verantwoord ondernemen staan volop in de belangstelling. Vaak gaat het om duurzaam gedrag voor individuen, maar dan altijd in de rol van burger of van consument. Maar de schakel daartussen ontbreekt: de individuele professional. Want het gedrag van ieder bedrijf en van elke organisatie wordt uiteindelijk bepaald door het gedrag van de bestuurders, de managers en de medewerkers. Het boek is gebaseerd op een managementmethode: RESFIA+D. De zeven letters verwijzen naar de competenties waarover een...

12 Sleutels voor duurzaam HRM

12 Sleutels voor duurzaam HRM

Te veel tapt HRM uit het economisch vaatje. Dit boek put inspiratie uit het ethisch, sociologisch en transitie- denken en geeft hiermee HRM terug een menselijk en duurzaam gelaat. Het boek schetst de evolutie van een louter ‘goed’ HRM tot een duurzaam HRM, waar naast business performantie ook het engagement en de positieve energie van werknemers centraal staan.  De context vandaag duidt op een failliet van een eenzijdig aandeelhoudersmodel en het korte termijn denken, ten voordele van een duurzaam stakeholdersmodel....

Duurzaam HR: The Shift neemt initiatief

Duurzaam HR: The Shift neemt initiatief

The Shift, het lerend netwerk voor duurzame ontwikkeling, nam initiatief om Duurzaam HR concreter te maken. Op 22 februari 2013 staken we de koppen bij elkaar om de bestaande praktijken in kaart te brengen. Professor Peggy De Prins verzorgde de inleiding: een verhelderende schets, zeker voor wie nog minder vertrouwd is met duurzaam HR. Bekijk de video en oordeel.