Ook mannen gaan gebukt onder genderstereotypen op de arbeidsmarkt

Vrouwen hebben de arbeidsmarkt met veel succes betreden, maar omgekeerd beweegt er niet veel. Mannen in een zorgende rol, daar wordt nog steeds op neergekeken. Nochtans zijn ze gelukkiger, gezonder, en hebben hun dochters meer keuzevrijheid. ‘Communal roles’ of ‘zorgrollen’ is de overkoepelende naam voor zorggebonden beroepen, zoals verpleger, leerkracht lager onderwijs, of kinderverzorger, en voor de zorgtaken in het huishouden, legt Van Laar uit. “Vrouwen hebben de voorbije decennia met succes de arbeidsmarkt betreden en de typische mannenberoepen bestormd....