Tags: zelfsturing

Zelfsturende organisaties: tussen noodzaak, mogelijkheid en schone schijn.

1) Zelfsturing in organisaties vraagt sturing Ten eerste komen we geen organisaties tegen die vlak zijn of kunnen zijn. Doorsnee organisaties hebben veel nood aan centrale sturing en controle, zeker als ze verantwoording moeten afleggen aan aandeelhouders of als ze sterk gereguleerd worden. Ten tweede heb je leiders nodig om verandering te brengen. De trekkers van organisatieverandering in de cases die wij onderzocht hebben zijn mature leiders met een lange staat van dienst. Ze hebben formele macht, maar ook moreel...

Zelfsturende teams; houd iedereen aan boord

Het begrip zelfsturing kent een grote populariteit en lijkt tegenwoordig het antwoord op vele managementvraagstukken. Om de invoering van zelfsturende teams tot een succes te maken is er vanuit de organisatieadvieskant veel geschreven en gesproken over de randvoorwaarden; het veranderproces, de inrichting van de organisatie, de rol van het management, samenstelling van de teams et cetera. Vaak wordt de verandering naar zelfsturing benaderd vanaf groeps- en / of organisatieniveau en vinden interventies op die niveaus plaats. Te weinig wordt er in...

Mensen moeten weer de regisseur worden van hun leven, waar ook werk deel van uitmaakt

Frank Van Massenhove is voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid. Bij zijn aanstelling reorganiseerde hij de dienst ongezien. De prikklok schafte hij af, want niet werktijd maar resultaten werden de nieuwe waardemeter. Teams beslissen zelf hoe ze vooropgestelde doelen halen. Wat voor velen een utopie lijkt, maakte hij werkelijkheid. En dat hij daarmee resultaten haalt en over gelukkige medewerkers beschikt, vertelt hij in een interview met MVO Vlaanderen. Het gaat er mij om dat de mensen weer regisseur worden van hun...

Vijf aspecten die vragen om innovatief werken

De ontwikkelingen in de wereld gaan sneller, complexiteit neemt toe. Organisaties die veel managementlagen hebben en waar de verantwoordelijkheden bij het hogere management liggen, missen aansluiting, snelheid en flexibiliteit. De steeds groeiende procedures en protocollen ( die voortkomen uit controle en regelmechanismen) maken dat er steeds minder tijd over blijft voor de core-business. De taakverdeling en -opsplitsing in organisaties zorgt voor minder betrokkenheid bij het product, bij de klant en bij de organisatie. Mensen zeggen dan voor een organisatie te...

Werknemers gelukkiger bij meer autonomie

Nederlandse werknemers zouden gelukkiger zijn als ze meer autonomie zouden ervaren op hun werk. 31 procent van de werknemers geeft dit aan. De ondervraagden geven aan dat meer autonomie deels zit in meer vertrouwen en zeggenschap.  ‘We nemen allemaal ontzettend knappe koppen in dienst, en beperken vervolgens met stafafdelingen de persoonlijke regelruimte van die mensen. Dit risico-mijdende denken is enorm toegenomen door managers die reageren op fouten uit het verleden. Maar het resultaat is dat je slimme mensen zo weinig verantwoordelijkheid...

Een op drie werknemers is niet klaar voor Het Nieuwe Werken

Werknemers verwachten heel wat van Het Nieuwe Werken, zoals een betere balans werk-privé. Maar niet iedereen is even enthousiast. Een op drie vindt zichzelf er niet klaar voor en collega’s kijken vaak met argwaan naar thuiswerkers. Almaar meer organisaties zoeken naar manieren om arbeidstijd en werkomgeving flexibel in te richten, met aandacht voor mens en organisatie. Efficiëntie en resultaatgerichtheid staan daarbij centraal, los van tijd en plaats, en met meer verantwoordelijkheid en tevredenheid voor de medewerkers. Dat is de wereld...

Wat is zelfsturing?

Met zelforganisatie wordt gerealiseerd dat een team met een omvang van maximaal 15 teamleden gezamenlijk de verantwoordelijkheid neemt voor de dienst  die zij leveren, de organisatie van het werk en de samenwerking. Men maakt gebruik van elkaars functionele en persoonlijke kwaliteiten en de besluiten worden in de teams genomen volgens het consensusprincipe. Meerdere teams worden op afstand aangestuurd door een manager en worden ondersteund door een teamcoach. De centrale ondersteunende diensten stellen zich dienstbaar op naar de teams. Werken met zelfsturende...