Zelfsturende organisaties: tussen noodzaak, mogelijkheid en schone schijn.

1) Zelfsturing in organisaties vraagt sturing Ten eerste komen we geen organisaties tegen die vlak zijn of kunnen zijn. Doorsnee organisaties hebben veel nood aan centrale sturing en controle, zeker als ze verantwoording moeten afleggen aan aandeelhouders of als ze sterk gereguleerd worden. Ten tweede heb je leiders nodig om verandering te brengen. De trekkers van organisatieverandering in de cases die wij onderzocht hebben zijn mature leiders met een lange staat van dienst. Ze hebben formele macht, maar ook moreel...