Het groeiend belang van ‘zachte’ factoren bij jobvoorkeuren

Een studie toont overtuigend aan dat werknemers meer nadruk leggen op intrinsieke beloningen en minder op het loon zelf. Globaal genomen is ‘de appreciatie die men krijgt voor het gedane werk’ voor iedereen het meest belangrijke element van een job. Appreciatie is namelijk een basisbehoefte van de mens. Wanneer mensen zich geapprecieerd voelen, is hun job-tevredenheid torenhoog. Appreciatie voor het gedane werk Goede relaties met de collega’s Een goede balans tussen werken en hun privéleven Goede relaties met de bovengeschikten De...