Werk moet werkbaar blijven

De jongste weken en maanden verschijnen in de media zeer tegenstrijdige berichten over de werkbaarheid en de kwaliteit van het werk. Enerzijds wordt beweerd dat werk nog nooit zo werkbaar geweest is. Anderzijds wordt gesteld dat de werktevredenheid daalt, het aantal langdurig zieken (meer dan 1 jaar) stelselmatig stijgt, en de werkdruk toegenomen is. Is het glas halfvol of veeleer half leeg? Het is duidelijk dat de werkomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden er in de afgelopen decennia op vooruit zijn gegaan....