Bevriend zijn met je collega’s, is dat een goed idee?

Je collega’s: of je ze nou mag of niet, je ziet ze doorgaans vaker dan je familie. Dus je kunt ze maar beter te vriend houden. Althans, dat zegt de wetenschap. Wat zijn de voordelen van bevriend zijn met je collega’s? Je verricht beter werk: je deelt meer informatie, je helpt elkaar én ondersteunt de ander.. zonder een wederdienst te verwachten. Meer geklets, maar dat is positief: hoe meer informatie je uitwisselt over het werk, hoe beter je je werk...