We hebben migratie nodig

Karel Van Eetvelt (Unizo) zegt dat verschillende technische en technologische richtingen vraag hebben naar arbeid groter dan het aanbod. “Ofwel vertrekken die bedrijven naar het buitenland, ofwel vullen wij die leemte met migranten.” “Wij bekijken dat heel rationeel. Ons uitgangspunt is, en daarover bestaat zelfs geen discussie: er is geen andere optie dan die mensen hier op te vangen en voor de tijd dat ze hier zijn, een waardevolle plaats te geven in onze samenleving. Dat lijkt mij logisch. Twee: hoe...