Werknemers houden vast aan hun job, werkgevers kiezen voor tijdelijke contracten

  In meer dan 1 op 3 van de gevallen van verloop gaat het om het aflopen van een tijdelijk contract  36,4% van het totaal verloop in 2014 is te wijten aan het beëindigen van tijdelijke contracten. Onder de ruime term ’tijdelijke contracten’ begrijpen we een contract dat wordt gesloten voor een bepaalde duur, voor een bepaald werk of een vervangingscontract. De vervaldatum van het contract is meestal op voorhand gekend door beide partijen. Als we enkel kijken naar het onvrijwillig verloop,...