Tags: samenwerking

Beter samenwerken met je collega’s: 8 tips

Goed kunnen samenwerken met je collega’s is een van de belangrijkste factoren die bepaalt of je met plezier gaat werken. 1. Leer de mens achter je collega kennen Als je de moeite neemt om de mens achter je collega te leren kennen, is het makkelijker om je met hem of haar te verbinden. 2. Samen eten In plaats van je boterhammen snel achter je bureau op te peuzelen, kan je je collega(‘s) uitnodigen om samen een break te nemen. In...

Samenwerken op afstand: 4 aandachtspunten

Goede samenwerking is het resultaat van de juiste afstemming tussen wie, wat, waar, waarom en hoe. 1. Strategie Samenwerking is om te beginnen een strategische asset. Dat betekent dat goede samenwerking ervoor kan zorgen dat bedrijven zich onderscheiden in de markt.  Op die manier kan goede samenwerking bijdragen aan het realiseren van concurrentievoordeel. 2. Kennisdeling Kennis zit veelal in hoofden van mensen en zal gedeeld moeten worden. Ook hier is goede samenwerking cruciaal. Zeker omdat er vaak gebruik wordt gemaakt...

We hebben migratie nodig

Karel Van Eetvelt (Unizo) zegt dat verschillende technische en technologische richtingen vraag hebben naar arbeid groter dan het aanbod. “Ofwel vertrekken die bedrijven naar het buitenland, ofwel vullen wij die leemte met migranten.” “Wij bekijken dat heel rationeel. Ons uitgangspunt is, en daarover bestaat zelfs geen discussie: er is geen andere optie dan die mensen hier op te vangen en voor de tijd dat ze hier zijn, een waardevolle plaats te geven in onze samenleving. Dat lijkt mij logisch. Twee: hoe...

Coworking zorgt voor creatieve kruisbestuiving

In België doet inmiddels meer dan duizend werknemers aan coworking. Het fenomeen – waarbij werkruimtes worden gedeeld door freelancers, mobiele werknemers of startups die nog een eigen thuisbasis moeten uitbouwen – is duidelijk aan opmars bezig. “In België kunnen een dertigtal coworking-initiatieven worden geteld, waar aan ruim dertienhonderd personen een werkruimte wordt geboden. De gebruikers beslissen vaak tot coworking over te gaan omdat ze zich uit hun isolement willen bevrijden, nieuwe contacten willen leggen of hun netwerken willen uitbreiden.” “Bovendien...

3 redenen waarom HR moet betrokken worden bij het plannen van de bedrijfsstrategie

HR leiders hebben het inzicht en de data dat kan helpen om het sollicitatieproces in bedrijven te stroomlijnen en het menselijk kapitaal te optimaliseren. Ze verstaan de organisatiecultuur en zijn reeds betrokken bij het uitbouwen van het personeelsbestand om de doelstellingen te behalen. Alleen worden ze er nu officieel bij betrokken. Nog niet overtuigd? Hier zijn drie redenen waarom CEO’s HR moet betrekken bij zakelijke beslissingen: 1. Ze hebben zicht op waar de ‘skill gaps’ zich bevinden in de organisatie....