Tags: retentie

Participatief ondernemen zit in de lift

Bijna 90% van de werkgevers betrekt hun medewerkers actief bij de werking van het bedrijf. Zo blijkt uit een enquête (*) bij meer dan 300 werkgevers. Meer inspraak geven leidt volgens deze werkgevers tot een hogere motivatie, tevredenheid en retentie. Dit kan tellen in tijden van een nijpend gebrek aan arbeidskrachten! Hoewel de werkgevers dus positief staan tegenover participatief ondernemen, communiceren ze toch niet altijd voldoende transparant. Zowat 20% van de ondervraagde bedrijven houdt de medewerkers niet of onvoldoende op...

Talentcoaching als sleutel voor retentie

Heel wat bedrijven zoeken naar recepten om hun medewerkers beter aan hun werkgever te binden. In functie van een sterkere retentie zijn talentcoaching en loopbaanbegeleiding voordelig, zo vonden Acerta en Jobat. Werkgevers hebben er alle belang bij om de rol van talentcoach op te nemen en hun medewerkers helpen om hun talenten te ontdekken. Want medewerkers die hun talent goed kunnen inschatten, tonen een hogere loyauteit. De werkgever doet er ook goed aan om zicht te geven op de loopbaanevolutie...

Talentvolle medewerkers die zich goed voelen, blijven

Werknemers stellen hoge eisen aan de levenskwaliteit op kantoor. In die mate zelfs dat een aangename kantooromgeving doorslaggevend kan zijn om talent te behouden. Meer dan één werkende op drie vindt dat zijn bedrijf onvoldoende aandacht besteedt aan de inrichting van de werkruimte, blijkt uit een studie in Frankrijk. Een van de conclusies luidt: “Werknemers vinden het belangrijker om zich goed te voelen op hun werkplek dan hun verloning (41% tegen 34%)”. Ook een andere studie, uit Duitsland deze keer, geeft aan...