Leeftijdsgebonden loon vaak goed voor productiviteit

De vergrijzing, een cruciale demografische ontwikkeling, heeft ook een diepgaande invloed op de leeftijdsverdeling binnen bedrijven. Uit een doctoraatsonderzoek (UAntwerpen) blijkt nu dat een leeftijdsgebonden loon vaak goed is voor de productiviteit van ondernemingen. Het is bovendien ook positief voor de organisatie als de werknemers erg gevarieerde leeftijden hebben. Het onderzoek toonde aan dat organisaties met een grote variatie aan leeftijden doorgaans de meest productieve organisaties zijn. “In dergelijke bedrijven kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de kennis en verschillende ervaringen...