Zelfsturende teams; houd iedereen aan boord

Het begrip zelfsturing kent een grote populariteit en lijkt tegenwoordig het antwoord op vele managementvraagstukken. Om de invoering van zelfsturende teams tot een succes te maken is er vanuit de organisatieadvieskant veel geschreven en gesproken over de randvoorwaarden; het veranderproces, de inrichting van de organisatie, de rol van het management, samenstelling van de teams et cetera. Vaak wordt de verandering naar zelfsturing benaderd vanaf groeps- en / of organisatieniveau en vinden interventies op die niveaus plaats. Te weinig wordt er in...