Tags: peggy de prins

Duurzaam HRM is een én-én-verhaal

U poneert duurzaam HRM als oplossing. Wat mogen we daaronder verstaan? “Dat is een heel ruim verhaal met een aantal basisprincipes. Duurzaam HRM vertrekt sterk vanuit een syntheseperspectief, net zoals MVO. Het is een én-én-verhaal. We gooien het strategische, het ondernemingsgerichte zeker niet overboord. De toegevoegde waarde zit erin. Maar net zoals bij het profit en people-verhaal, komt er een menselijke kant bij kijken. We proberen dat syntheseperspectief echt in heel ons denken, in alle instrumenten, sterk door te trekken.” “Een ander heel...

12 Sleutels voor duurzaam HRM

12 Sleutels voor duurzaam HRM

Te veel tapt HRM uit het economisch vaatje. Dit boek put inspiratie uit het ethisch, sociologisch en transitie- denken en geeft hiermee HRM terug een menselijk en duurzaam gelaat. Het boek schetst de evolutie van een louter ‘goed’ HRM tot een duurzaam HRM, waar naast business performantie ook het engagement en de positieve energie van werknemers centraal staan.  De context vandaag duidt op een failliet van een eenzijdig aandeelhoudersmodel en het korte termijn denken, ten voordele van een duurzaam stakeholdersmodel....