Van een HR-beleid naar een Mens & Organisatiebeleid?

Er zijn drie belangrijke redenen om het roer om te gooien en de visie op de ontwikkeling van de mensen (HR) te verruimen tot een visie op organisatieontwerp (MO). Een eerste reden vinden we terug in de omgeving waarin bedrijven en organisaties werken. De omgeving waarin organisaties werken is sterk veranderd net zoals hun “productieprocessen”. Maar toch is onze manier van organiseren niet mee geëvolueerd en werken we nog volgens oude recepten. Dit is de tweede en belangrijkste reden om het uitbouwen van een “MO”-beleid centraal...