Tags: meer geluk

Duurzaam Werken. Meer engagement, geluk en gezondheid: duurzaam HRM als hefboom

Iedereen ambieert geluk, ook op het werk. Niemand wil een job met negatieve impact op de eigen gezondheid. Daarnaast verkiest elke organisatie dat de eigen mensen met engagement of ‘goesting’ werken, en wil ze geen ziekte of burn-out bij het personeel veroorzaken. Eigenaardig genoeg zijn dit nu juist de elementen waar vandaag de dag laag op gescoord wordt … Verschillende Europese bronnen geven aan dat het percentage gelukkige werknemers niet hoger ligt dan 51 %, dat het engagement in een doorsnee onderneming...

Werknemers gelukkiger bij meer autonomie

Nederlandse werknemers zouden gelukkiger zijn als ze meer autonomie zouden ervaren op hun werk. 31 procent van de werknemers geeft dit aan. De ondervraagden geven aan dat meer autonomie deels zit in meer vertrouwen en zeggenschap.  ‘We nemen allemaal ontzettend knappe koppen in dienst, en beperken vervolgens met stafafdelingen de persoonlijke regelruimte van die mensen. Dit risico-mijdende denken is enorm toegenomen door managers die reageren op fouten uit het verleden. Maar het resultaat is dat je slimme mensen zo weinig verantwoordelijkheid...