Mannen in zorgende rol worden scheef bekeken

Mannen die bewust kiezen voor een zorgende rol worden nog altijd scheef bekeken door hun mannelijke collega’s en zelfs gesanctioneerd door hun werkgever. De voorbije decennia namen vrouwen steeds meer typisch mannelijke rollen op in onze samenleving. Er gebeurde ook heel wat onderzoek naar deze verschuiving. Mannen in typisch vrouwelijke rollen blijven echter zeldzaam en ook onderzoek rond dit thema blijft achter. “Ook mannen worden en voelen zich beperkt door stereotypen en rolpatronen. Het onderzoek naar dat fenomeen komt nu pas...