Mijn werk, maatwerk

Paradigma’s waarnaar de mens moet streven: Visie op werken: Werk is meer dan het verwerven van een inkomen. Het is een bron van individuele ontwikkeling en groei. Leren/opleiden: Kennis is bijzonder vergankelijk en werknemers dragen zelf een deel van de verantwoordelijkheid met betrekking tot hu marktwaarde voor de toekomst. Leren gebeurt niet alleen vanuit de huidige functie/werkgever, maar wordt geplaatst in een ruimer perspectief (andere functie, andere werkgever). Loopbaan: Is een synchroon samenspel tussen leren/werken/vrije tijd. Een loopbaan is een...