Meer genderneutraliteit in vacatures van federale overheid: M/V wordt M/V/X

Bij vacatures voor federale overheidsdiensten wordt voortaan het traditionele M/V uitgebreid tot M/V/X. Dat hebben staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs en minister voor Ambtenarenzaken Steven Vandeput beslist. De federale overheid wil daarmee het belang van genderneutraliteit benadrukken. ‘De keuze om ‘X’ toe te voegen is een duurzame oplossing met een grote signaalfunctie’ De X biedt een alternatief voor mensendie zich niet kunnen terugvinden in de M of de V. “Er is nadrukkelijk gekozen om ‘X’ toe te voegen en...