Tags: leren en ontwikkelen

Tijden veranderen. Managers ook?

Uit onze leadership enquête blijkt dat professionals van hun manager vooral verwachten dat hij/zij een coach en people manager is. Maar kunnen leidinggevenden die vaardigheden wel aanleren? Hoog tijd dus om voluit in te zetten op de ontwikkeling van de soft skills bij de managers. Maar daar wringt het schoentje: kun je die vaardigheden namelijk wel aanleren? Volgens het merendeel van de respondenten niet. Zowel medewerkers, HR-verantwoordelijken als managers zelf zien deze skills eerder als aangeboren talent dan als aan te leren vaardigheid. Bron:...

Leergierige Belgen kampen met tijdsgebrek om professioneel bij te blijven

De Belgische professional is erg begaan met zijn professionele ontwikkeling: bijna 80% geeft aan bij te blijven uit interesse en leergierigheid. Uit eerder onderzoekbleek dat meer dan twee op de drie Belgische professionals ervan overtuigd zijn dat hun job er binnen vijf jaar helemaal anders uitziet. Toch voelt 81% zich klaar om op professioneel vlak het hoofd boven water te houden. Daar moet wel constant aan gewerkt worden.Uit de nieuwe analyse blijkt namelijk dat de Belgische professionals net de toekomst als...

De gezondheid van de werkende Belg blijft erop achteruit gaan

De gezondheid van de werkende Belg blijft erop achteruit gaan

De Belgische werknemer voelt zich vandaag minder fysiek in staat om te  blijven werken dan 2 jaar geleden: 10% meer werknemers vinden dat de fysieke belasting op hun werk hen niet toelaat om te werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd (40% in 2015 tegenover 30% in 2013). Meer dan 1 op 3 werknemers (38%) vindt dat de fysieke werkomstandigheden(bv. lawaai, licht en temperatuur) niet aanvaardbaar zijn om te kunnen werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. In 2013 was dit slechts iets meer dan...

7 uitdagingen om leer- en ontwikkelingsprogramma’s te optimaliseren

De juiste investeringen maken in leer- en ontwikkelingsprogramma’s is nog nooit zo belangrijk geweest voor organisaties. Ondanks grote investeringen blijft de optimalisering van de effectiviteit van zulke programma’s een werkpunt. Managers weten de waarde van leer- en ontwikkelingsprogramma’s, maar ze willen ook een hoog rendement halen uit hun investeringen. Er zijn 7 uitdagingen waaraan organisaties moeten voldoen om ontwikkelingsprogramma’s uit te bouwen die echt werken: Motiveer managers om hun medewerkers te coachen. Besef dat leer- en ontwikkelingsnoden dringend en tijdsgebonden zijn. Geef...

Zitcultuur doorbreken: de uitdaging van de 21ste eeuw?

Wie een hele dag lang stilzit, loopt meer risico op onder andere hartziekten, darmkanker, diabetes, depressie en voortijdige dood. Daarom heeft het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) voor het eerst een aanbevelingsrapport over sedentair gedrag of lang stilzitten opgesteld. In totaal zitten we gemiddeld 50 tot 85 procent van de dag stil, vooral op school en op het werk. Zo zitten Vlaamse bedienden en kaderleden 70 procent van de werkuren. Bron: Gezond Werken

Gents-Amerikaanse start-up wil met statafels zorgen voor fittere medewerkers

De start-up heeft ook een duidelijke missie. “Het is algemeen bekend dat in de Verenigde Staten enorm veel mensen kampen met obesitas en het probleem neemt ook in Europa hand over hand toe”, geeft Samuel Rieder aan. “Ons overmatig sedentair gedrag is daar niet vreemd aan. Eigenlijk zitten we met zijn allen bijna de hele dag neer. Ofwel op een kantoorstoel, ofwel in de auto of de trein, ofwel in de zetel met de laptop op de schoot en een...

De 10 grootste productiviteitsremmers

10. Werken in een “cubicle” 9.  Luidruchtige collega’s 8.  Rook- en snackpauzes 7.  Vergaderingen` 6.  Gekeuvel onder de collega’s 5.  E-mails 4.  Sociale Media 3.  Roddelen 2.  Het Internet 1.  GSM’s – Smartphones Bron: Entrepeneur  

Lange uren keert zich tegen mensen én bedrijven

Onderzoek toont ons dat overwerk niet neutraal is; het schaad ons en de bedrijven waar we voor werken. Veel verschillend onderzoek heeft aangetoond dat overwerk- en de stress die er mee gepaard gaat- tot allerlei gezondheidsproblemen leid. Het leid tot depressie, slaapstoornissen, alcoholmisbruik, diabetes, geheugenstoornissen en hartproblemen. Deze problemen zijn slecht op zichzelf, maar ze zijn ook verschrikkelijk voor een bedrijf. De symptomen zijn absenteïsme, turnover en hogere kosten voor de ziekterverzekering.  Zelf als de werkgever zich niets aantrekt van het...

Wanneer de bedrijfscultuur zich niet laat vertalen

Geef iedereen een stem De enige regel die je absoluut moet navolging geven is het verzekeren dat elke culturele subgroep word gehoord. Wanneer je lokale kantoren uitnodigt op internationale digitale conferenties, zend dan de agenda van de meeting heel lang op voorhand door en reserveer tijd voor iedere deelnemer om te spreken. Dit laat toe dat participanten zich voldoende kunnen voorbereiden en hun opmerkingen kunnen aftoetsen bij hun collega’s. Sta erop dat een gemeenschappelijke taal wordt gebruikt zoals het Engels....

Kom van die stoel af en beweeg

“Iemand die op een kantoor werkt, zit 80.000 uur van zijn leven. De schadelijke gevolgen van elke dag langdurige zitten, stapelen zich na verloop van tijd op en hebben samen een negatieve invloed op allerlei fysieke functies: lichaamsgewicht, bloedlipiden, insulineresistentie, bloeddruk, ontstekingsmarkers, fysieke activiteit, spierkracht en cognitief functioneren.”   Bron: Alles is gezondheid