Jobcrafting is in, maar leidt niet direct tot langer werken

Bij job crafting past een werknemer zijn eigen job aan. Dat kan gaan van wijzigingen of verschuivingen in het takenpakket, een uitbreiding van de taken (bijvoorbeeld contacten met klanten), maar kan evenzeer betrekking hebben op het aanleren van vaardigheden. Ruim 75% van de werknemers die aan job crafting doen, beoogt hiermee een betere aansluiting met wat hij graag doet. Andere redenen zijn het realiseren van een betere werk-privé balans (65,1%), het nastreven van een promotie (53,7%) of meer mogelijkheden creëren voor...