Moeten evaluatiegesprekken afgeschaft worden?

“Misschien zijn talentgesprekken meer nodig dan evaluatiegesprekken? Gesprekken waarin het talent van de betrokken medewerker als even waardevol wordt beschouwd als de grondstoffen, technologie en procedures en waarin dus samen gezocht wordt naar de meest optimale manier om deze in te zetten en tot bloei te laten komen.” Bron: Wolters Kluwer learning blog