Tags: engagement

Talentvolle medewerkers die zich goed voelen, blijven

Werknemers stellen hoge eisen aan de levenskwaliteit op kantoor. In die mate zelfs dat een aangename kantooromgeving doorslaggevend kan zijn om talent te behouden. Meer dan één werkende op drie vindt dat zijn bedrijf onvoldoende aandacht besteedt aan de inrichting van de werkruimte, blijkt uit een studie in Frankrijk. Een van de conclusies luidt: “Werknemers vinden het belangrijker om zich goed te voelen op hun werkplek dan hun verloning (41% tegen 34%)”. Ook een andere studie, uit Duitsland deze keer, geeft aan...

5 tips die echt het verschil maken bij engagement

#1 Beziel in de plaats van te belonen Opvallend: hoe hoger het engagement, hoe minder financiële aspecten een rol spelen. Maar vooralsnog koppelt het gros van de Belgische arbeidsmarkt bevlogenheid aan centen. Promotie wordt vooral uitgedrukt in loonsopslag, te weinig draait het om meer of andere verantwoordelijkheden. Meer zelfs, loopbaanmogelijkheden gestuurd door financiële motieven, wreken zich. Want omdat nieuwe carrièreopties niet gebaseerd zijn op talent, ervaren gepromoveerden vaak stress. Hun kersverse uitdagingen zijn te hoog gegrepen of sluiten niet aan...

Bore-out: verveel je niet ziek op het werk

Als je te veel werk hebt, zou je wel eens een burn-out kunnen oplopen. Maar als je te weinig om handen hebt of onvoldoende geprikkeld of uitgedaagd wordt door je job, loop je kans op een bore-out. Oftewel: je wordt ziek van verveling. Van slaap- tot concentratieproblemen De symptomen van een bore-out zijn vergelijkbaar met die van een burn-out. Verveling zorgt voor evenveel stress als te hoge werkdruk. Die stress leidt tot slaapproblemen, vermoeidheid en spijsverteringsproblemen. Als je aan een...

Amerikaans bedrijf geeft iedere werknemer 100.000 dollar bonus

Het Amerikaanse oliebedrijf Hilcorp, eigendom van miljardair Jeffery Hildebrand, geeft iedere werknemer een bonus van 100.000 dollar (zo’n 90.925 euro). Er werken bijna 1.400 mensen voor het Texaanse oliebedrijf; het genereuze gebaar kost Hildebrand bijna 140 miljoen dollar. Het is niet voor het eerst dat de werknemers van Hilcorp flink in de watten worden gelegd. Vijf jaar geleden mochten zij kiezen uit een auto ter waarde van 50.000 dollar of een uitbetaling van 35.000 dollar nadat het doel van het...

Leeftijdsgebonden loon vaak goed voor productiviteit

De vergrijzing, een cruciale demografische ontwikkeling, heeft ook een diepgaande invloed op de leeftijdsverdeling binnen bedrijven. Uit een doctoraatsonderzoek (UAntwerpen) blijkt nu dat een leeftijdsgebonden loon vaak goed is voor de productiviteit van ondernemingen. Het is bovendien ook positief voor de organisatie als de werknemers erg gevarieerde leeftijden hebben. Het onderzoek toonde aan dat organisaties met een grote variatie aan leeftijden doorgaans de meest productieve organisaties zijn. “In dergelijke bedrijven kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de kennis en verschillende ervaringen...

Werk moet werkbaar blijven

De jongste weken en maanden verschijnen in de media zeer tegenstrijdige berichten over de werkbaarheid en de kwaliteit van het werk. Enerzijds wordt beweerd dat werk nog nooit zo werkbaar geweest is. Anderzijds wordt gesteld dat de werktevredenheid daalt, het aantal langdurig zieken (meer dan 1 jaar) stelselmatig stijgt, en de werkdruk toegenomen is. Is het glas halfvol of veeleer half leeg? Het is duidelijk dat de werkomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden er in de afgelopen decennia op vooruit zijn gegaan....

The Five Keys of Employee Engagement: MAGIC

Wanneer we voor het eerst kijken naar een organisatie worden we aangetrokken door het loon, het bedrijfsmerk enz. Belangrijk? Natuurlijk! All deze factoren – satisfaction elements – doen ons niet blijven. Ze betekenen niet dat we betrokken zijn in wat we doen. Betrokkenheid gaat verder dan satisfactie. Betrokkenheid ontstaat wanneer we – magic – vinden in wat we doen:   Meaning Autonomie Growth Impact Connection Bron: Decision Wise

Ook de besten krijgen een burn-out

Een burn-out heeft drie kenmerken: drastisch energieverlies, twijfelen aan de eigen competenties en anderen onpersoonlijk behandelen. Het aantal mensen dat uit onze economie verdwijnt door een ‘exhausted brain drain’ (burn-out) is wellicht veel groter dan het aantal mensen dat naar het buitenland vertrekt – wat men klassiek de braindrain noemt. Net heel gedreven werknemers Een constante bij mensen met een burn-out is dat het gaat over mensen met een zeer hoge gedrevenheid die het werk zien als belangrijkste bron van zelfrealisatie. In mijn...

MVO – onderzoek: betrokkenheid en MVO

10 geleerde lessen MVO belangrijker dan ooit Wie wil er nou voor een fout bedrijf werken? MVO-beleid dat ertoe doet Wel tevreden, niet betrokken Betrokken medewerkers, betere resultaten Betrokken medewerkers Bottom up communicatie Inzet tijd, kennis en talent Crowdfunding De baas moet mee Bron: MVO Onderzoek