Waarom zelfsturende teams toch niet altijd werken; vijf valkuilen

Ze klinken zo mooi, de verhalen over zelfsturende teams en bedrijven. Die succesverhalen doen het goed in de media: weg met de managers! Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Drie wetenschappers veegden dertig jaar aan publicaties over zelfmanagement bij elkaar. De korte conclusie: de resultaten zijn niet zonder meer positief. Dat beaamt Anne Nederveen Pieterse, die onderzoek deed naar zelfsturende teams aan de Rotterdam School of Management. “Dit veld is enorm gehypt geweest. Maar als je buiten de succesverhalen gaat zoeken naar bewijzen dat het werkt, zijn die...