Vier tips om conflicten tussen ruziënde medewerkers efficiënt aan te pakken!

Tip 1: los het op met een lach Humor is de beste saus. Soms kan u met een kwinkslag mensen duidelijk maken dat ze zich onprofessioneel gedragen, en dat het aan hen is om dat op een volwassen manier uit te praten. Tip 2: blijf neutraal Benader het geschil objectief. Staat u op gelijke voet met beide partijen, dan kan u een aanzet geven om de bom te ontmijnen. Tip 3: wees duidelijk Maak beide partijen duidelijk dat u geen...