Tags: diversiteit

Waarom diversiteit en inclusie een topprioriteit is

We zien heel wat berichtgeving over diversiteit, inclusie, vrouwen en de noodzaak om ‘open minded’ te zijn over religieuze en culturele verschillen. ‘Trending’ onderwerp Recent onderzoek bewijst dat organisaties die meer divers zijn, beter presteren dan hun peers. McKinsey’s onderzoek toont aan dat genderdiverse organisaties 15% meer kans hebben om hun peers te overtreffen en etnisch diverse organisaties hebben 35% meer kans. Onderzoek van Catalyst toont aan dat organisaties met meer vrouwen in het bestuur hun peers op lange termijn...

Meer genderneutraliteit in vacatures van federale overheid: M/V wordt M/V/X

Bij vacatures voor federale overheidsdiensten wordt voortaan het traditionele M/V uitgebreid tot M/V/X. Dat hebben staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs en minister voor Ambtenarenzaken Steven Vandeput beslist. De federale overheid wil daarmee het belang van genderneutraliteit benadrukken. ‘De keuze om ‘X’ toe te voegen is een duurzame oplossing met een grote signaalfunctie’ De X biedt een alternatief voor mensendie zich niet kunnen terugvinden in de M of de V. “Er is nadrukkelijk gekozen om ‘X’ toe te voegen en...

De verblindende schijn van gelijkheid tussen man en vrouw

December 2015. Christine Claus, de topvrouw van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, bestuurder van het Vlaams Huis in New York, Europalia International, ex-bestuurder van Cultuurnet Vlaanderen, Argus, de Participatiemaatschappij Vlaanderen NV, doctor in de biologie… gaat met pensioen. Ze is een boegbeeld, een bewijs van de geslaagde emancipatie.  Keer op keer horen we dat ze ‘haar mannetje stond”, dat ze een “uitzonderlijke sterke vrouw” is, dat ze zich als “vrouwelijke vrouw voortreffelijk staande kon houden in de mannelijke...

Ruim 1 vrouw op 3 voelt zich gediscrimineerd op het werk

Iets meer dan een op drie Belgische vrouwen (37 procent) zegt het slachtoffer te zijn van discriminatie op de arbeidsmarkt. Zowat een op drie Belgische vrouwen is ervan overtuigd dat haar vrouw-zijn een negatieve impact heeft op haar carrière en dat vrouwen nog altijd discriminatie ondervinden op de arbeidsmarkt. Zij denken dat niet alleen zelf, want ook een op drie mannen deelt de overtuiging dat gelijke arbeidskansen voor beide genders een illusie is. Recent praktijkonderzoek van de Universiteit Gent bevestigt...

Mannen in zorgende rol worden scheef bekeken

Mannen die bewust kiezen voor een zorgende rol worden nog altijd scheef bekeken door hun mannelijke collega’s en zelfs gesanctioneerd door hun werkgever. De voorbije decennia namen vrouwen steeds meer typisch mannelijke rollen op in onze samenleving. Er gebeurde ook heel wat onderzoek naar deze verschuiving. Mannen in typisch vrouwelijke rollen blijven echter zeldzaam en ook onderzoek rond dit thema blijft achter. “Ook mannen worden en voelen zich beperkt door stereotypen en rolpatronen. Het onderzoek naar dat fenomeen komt nu pas...

Ook mannen gaan gebukt onder genderstereotypen op de arbeidsmarkt

Vrouwen hebben de arbeidsmarkt met veel succes betreden, maar omgekeerd beweegt er niet veel. Mannen in een zorgende rol, daar wordt nog steeds op neergekeken. Nochtans zijn ze gelukkiger, gezonder, en hebben hun dochters meer keuzevrijheid. ‘Communal roles’ of ‘zorgrollen’ is de overkoepelende naam voor zorggebonden beroepen, zoals verpleger, leerkracht lager onderwijs, of kinderverzorger, en voor de zorgtaken in het huishouden, legt Van Laar uit. “Vrouwen hebben de voorbije decennia met succes de arbeidsmarkt betreden en de typische mannenberoepen bestormd....

Etnische diversiteit leidt dan toch niet tot onderling wantrouwen

Een van de invloedrijkste wetenschappelijke inzichten over de multiculturele samenleving – dat een etnisch diverse wijk de bewoners wantrouwig maakt – blijkt niet te kloppen. Mensen in gemengde buurten trekken zich helemaal niet terug in hun schulp, zoals de eminente Amerikaanse socioloog Robert Putnam acht jaar geleden stelde. Vervolgonderzoek had daarover al twijfels opgeworpen; nu blijkt het ook uit heranalyse van Putnams cijfers zelf. “Het is misleidend dat etnische diversiteit het vertrouwen vermindert”, stellen twee wetenschappers. Het omgekeerde geldt ook:...

Discriminatie tegenover jonge medewerkers

Discriminatie op basis van leeftijd komt niet alleen voor bij oudere werknemers, ook jongeren lijden er onder. Jonge werknemers worden anders behandeld dan de oudere werknemers. Men hanteert ongepast taalgebruik om jongere werknemers te beschrijven; zoals ‘nat achter de oren; kind of tiener’. Men weigert om de jonge werknemer een minimumloon uit te keren. Er worden job vereisten vooropgesteld die moeilijk of onmogelijk zijn om als jongere aan te voldoen; zoals een minimum aantal jaar ervaring. Het ontslaan van jonge werknemers...

Vrouw in boardroom verlaagt kans op faillissement

Wie de kans op faling voor zijn bedrijf wil minimaliseren, doet er goed aan de genderverdeling van het management onder de loep te nemen. Een overwicht van mannen zorgt voor een hoger risico op faillissement. Dat is de conclusie van de studie ‘De impact van het individu op een faillissement’ van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Het aandeel van vrouwen in de raden van bestuur van de belangrijkste beursgenoteerde bedrijven in België steeg in 2014 van 12 naar 19%, bleek uit een rapport...

Migranten raken niet vlot aan werk in België

Van de mensen die in België wonen maar buiten de EU zijn geboren, was in het tweede kwartaal van 2015 slechts 48% aan de slag. Ter vergelijking, van alle 20 tot 60 jarigen werkt er ongeveer 67%. Werk geven aan niet-Europese nieuwkomers is in zowat elke lidstaat van de EU een probleem. In het Verenigd Koninkrijk, de best presterende leerling in de klas, is zowat 63% aan de slag. In de meeste andere lidstaten ligt de tewerkstellingsgraad rond 55%. Nederland...