Tags: discriminatie

De inclusieve organisatiecultuur

Minderheden worden gediscrimineerd op onze arbeidsmarkt: er blijven bij de Vlaamse werkgevers hardnekkige taboes en vooroordelen leven. Hoe krijgen we meer oog voor elk talent? Dit wordt niet alleen een maatschappelijke, maar ook een economische noodzaak: bedrijven moeten immers zich snel kunnen aanpassen. Vandaar dat een duidelijke visie en strategie op tewerkstelling een must is. Vlerick startte hierrond een onderzoeksproject met de steun van ESF, dat tot eind 2019 loopt. Een 15-tal bedrijven en organisaties ondertekenden een ‘inclusie charter’ en...

Mannen in zorgende rol worden scheef bekeken

Mannen die bewust kiezen voor een zorgende rol worden nog altijd scheef bekeken door hun mannelijke collega’s en zelfs gesanctioneerd door hun werkgever. De voorbije decennia namen vrouwen steeds meer typisch mannelijke rollen op in onze samenleving. Er gebeurde ook heel wat onderzoek naar deze verschuiving. Mannen in typisch vrouwelijke rollen blijven echter zeldzaam en ook onderzoek rond dit thema blijft achter. “Ook mannen worden en voelen zich beperkt door stereotypen en rolpatronen. Het onderzoek naar dat fenomeen komt nu pas...

Ook mannen gaan gebukt onder genderstereotypen op de arbeidsmarkt

Vrouwen hebben de arbeidsmarkt met veel succes betreden, maar omgekeerd beweegt er niet veel. Mannen in een zorgende rol, daar wordt nog steeds op neergekeken. Nochtans zijn ze gelukkiger, gezonder, en hebben hun dochters meer keuzevrijheid. ‘Communal roles’ of ‘zorgrollen’ is de overkoepelende naam voor zorggebonden beroepen, zoals verpleger, leerkracht lager onderwijs, of kinderverzorger, en voor de zorgtaken in het huishouden, legt Van Laar uit. “Vrouwen hebben de voorbije decennia met succes de arbeidsmarkt betreden en de typische mannenberoepen bestormd....

Discriminatie tegenover jonge medewerkers

Discriminatie op basis van leeftijd komt niet alleen voor bij oudere werknemers, ook jongeren lijden er onder. Jonge werknemers worden anders behandeld dan de oudere werknemers. Men hanteert ongepast taalgebruik om jongere werknemers te beschrijven; zoals ‘nat achter de oren; kind of tiener’. Men weigert om de jonge werknemer een minimumloon uit te keren. Er worden job vereisten vooropgesteld die moeilijk of onmogelijk zijn om als jongere aan te voldoen; zoals een minimum aantal jaar ervaring. Het ontslaan van jonge werknemers...