Coworking zorgt voor creatieve kruisbestuiving

In België doet inmiddels meer dan duizend werknemers aan coworking. Het fenomeen – waarbij werkruimtes worden gedeeld door freelancers, mobiele werknemers of startups die nog een eigen thuisbasis moeten uitbouwen – is duidelijk aan opmars bezig. “In België kunnen een dertigtal coworking-initiatieven worden geteld, waar aan ruim dertienhonderd personen een werkruimte wordt geboden. De gebruikers beslissen vaak tot coworking over te gaan omdat ze zich uit hun isolement willen bevrijden, nieuwe contacten willen leggen of hun netwerken willen uitbreiden.” “Bovendien...