Tags: burn out

Bore-out: verveel je niet ziek op het werk

Als je te veel werk hebt, zou je wel eens een burn-out kunnen oplopen. Maar als je te weinig om handen hebt of onvoldoende geprikkeld of uitgedaagd wordt door je job, loop je kans op een bore-out. Oftewel: je wordt ziek van verveling. Van slaap- tot concentratieproblemen De symptomen van een bore-out zijn vergelijkbaar met die van een burn-out. Verveling zorgt voor evenveel stress als te hoge werkdruk. Die stress leidt tot slaapproblemen, vermoeidheid en spijsverteringsproblemen. Als je aan een...

Ook de besten krijgen een burn-out

Een burn-out heeft drie kenmerken: drastisch energieverlies, twijfelen aan de eigen competenties en anderen onpersoonlijk behandelen. Het aantal mensen dat uit onze economie verdwijnt door een ‘exhausted brain drain’ (burn-out) is wellicht veel groter dan het aantal mensen dat naar het buitenland vertrekt – wat men klassiek de braindrain noemt. Net heel gedreven werknemers Een constante bij mensen met een burn-out is dat het gaat over mensen met een zeer hoge gedrevenheid die het werk zien als belangrijkste bron van zelfrealisatie. In mijn...