Tags: 55+

Kwart van 55-plussers op zoek naar nieuwe job

Oudere werknemers zijn sneller geneigd om van job te veranderen dan hun jongere collega’s. Uit onderzoek van 2015 blijkt dat 51% van de respondenten zichzelf binnen het jaar van job ziet veranderen tegenover 45% in 2014. In vergelijking met vorig jaar wordt dus een stijging opgetekend van 6%. De algemene jobmobiliteit verandert niet in vergelijking met 2014: 39% van de respondenten wil even snel van job veranderen als in 2014, 30% sneller en 31% minder snel. Bijkomende interessante vaststelling betreft de...

Kwart van de 55-plussers zoekt nieuwe baan

De helft van de werknemers ziet zich binnen het jaar van baan veranderen. Opvallend: oudere werknemers zijn meer geneigd een andere baan te zoeken dan hun jongere collega’s. En ze zijn bereid daarvoor in te leveren. Een opvallend resultaat is dat 51 procent van de respondenten zich binnen het jaar van baan ziet veranderen. Vorig jaar was dat nog 45 procent. Het meest frappante resultaat uit de enquête heeft betrekking op de arbeidsmobiliteit van 55-plussers. Algemeen werd aangenomen dat die werknemers...

50-plusser, het vergeten goud van arbeidsmarkt: vakmanschap is meesterschap

De 50-plusser wordt gezien als inflexibel en incapabel, terwijl hij kundig en ervaren is. Door hun kennis en ervaring hebben ze andere persoonlijke doelstellingen dan bijvoorbeeld de jonge high potentials. Oudere medewerkers willen graag iets nalaten en maatschappelijk relevant zijn en bovenal graag samen werken.  Ze moeten juist meer waardering krijgen voor hun autoriteit en meer verantwoordelijkheid voor hun werkzaamheden krijgen door ze aan te spreken op waarden als autonomie, meesterschap, teamwork en vakmanschap. Jarenlang verbaas ik me er al...

Arbeidsgeschikt blijven voor 50+

In vijf jaar tijd is het aantal langdurig arbeidsongeschikte 50-plussers met 20 procent gestegen. Het lijkt een alternatief te worden voor brugpensioen, zo stipt Unizo-topman Karel Van Eetvelt aan in een interview met De Standaard. (…) De Unizo-topman erkent dat er ook een probleem is aan de werkgeverskant. ‘Er is nu te weinig aandacht voor aangepaste jobs. En een derde maatregel, eigenlijk een evergreen, is dat we zorg moeten dragen voor permanente vorming en bijscholing.’ (De Standaard van 14 aug 2013)...