12 Sleutels voor duurzaam HRM

Te veel tapt HRM uit het economisch vaatje. Dit boek put inspiratie uit het ethisch, sociologisch en transitie- denken en geeft hiermee HRM terug een menselijk en duurzaam gelaat. Het boek schetst de evolutie van een louter ‘goed’ HRM tot een duurzaam HRM, waar naast business performantie ook het engagement en de positieve energie van werknemers centraal staan.  De context vandaag duidt op een failliet van een eenzijdig aandeelhoudersmodel en het korte termijn denken, ten voordele van een duurzaam stakeholdersmodel....