Duurzaam HRM De blog met info, tips en inspiratie over Duurzaam HRM

Burn-out is de nieuwe rugpijn: wel arbeidsgerelateerd, geen beroepsziekte

Burn-out is geen beroepsziekte en zeker geen arbeidsongeval… maar wel een arbeidsgerelateerde ziekte Het Fonds voor beroepsziekten erkent ook arbeidsgerelateerde ziekten: “Arbeidsgerelateerde ziekten zijn geen beroepsziekten. Het gaat om ziekten waarbij de blootstelling aan een bepaald risico groter is dan die waaraan de bevolking over het algemeen onderhevig is. Het is niet nodig dat de invloed van het werk de hoofdoorzaak is van de ziekte.” Het werk is dus een belangrijke oorzaak, maar niet de enige. Als een burn-out het...

Werknemers willen gezonder eten op job

De vitaliteit van de medewerkers blijft een werkpunt; ze zijn zelf vragende partij! Twee op de drie werknemers vinden dat ze op hun werk niet gezond kunnen eten. Dat blijkt uit een enquête bij duizend werknemers. De werknemers willen dat hun bedrijf daar meer moeite voor doet, want de helft van de werknemers is door al dat ongezond en vet eten te dik. Bron: De Standaard

Het nieuwe werken hervormt de werkplek én het werkregime

‘Het Nieuwe Werken’ is veel meer dan thuis- of telewerken. Het Antwerpse provinciebestuur, dat eind 2017 zijn intrek neemt in een gloednieuw provinciehuis, startte in mei 2013 op zijn tijdelijke locatie aan de Singel met een proefproject waarin ze de werkplek helemaal reorganiseerden. De evaluatie van het project was bij werknemers én hun leidinggevenden overwegend positief. De pluspunten Uit de evaluatie door de werknemers kwamen volgende pluspunten naar voren: De it-tools zijn zeer handig. “De technologie laat je toe om...

Online samenwerken met MVO als uitgangspunt

In een samenleving waar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen centraal staat is online samenwerken als onderdeel van Het Nieuwe Werken een belangrijke ontwikkeling. Diverse organisaties richten zich op samenwerkingsverbanden en willen hiermee behalve een efficiënte werkwijze toepassen uiteraard ook goede resultaten behalen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen creëert waarde op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Aan de hand van deze drie pijlers worden de toepassingen voor online samenwerking besproken. Economisch: Voor ondernemers is de efficiëntie van bepaalde processen op economisch gebied van groot belang. Online samenwerking...

Waarom zelfsturende teams toch niet altijd werken; vijf valkuilen

Ze klinken zo mooi, de verhalen over zelfsturende teams en bedrijven. Die succesverhalen doen het goed in de media: weg met de managers! Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Drie wetenschappers veegden dertig jaar aan publicaties over zelfmanagement bij elkaar. De korte conclusie: de resultaten zijn niet zonder meer positief. Dat beaamt Anne Nederveen Pieterse, die onderzoek deed naar zelfsturende teams aan de Rotterdam School of Management. “Dit veld is enorm gehypt geweest. Maar als je buiten de succesverhalen gaat zoeken naar bewijzen dat het werkt, zijn die...

Zelfsturende organisaties: tussen noodzaak, mogelijkheid en schone schijn.

1) Zelfsturing in organisaties vraagt sturing Ten eerste komen we geen organisaties tegen die vlak zijn of kunnen zijn. Doorsnee organisaties hebben veel nood aan centrale sturing en controle, zeker als ze verantwoording moeten afleggen aan aandeelhouders of als ze sterk gereguleerd worden. Ten tweede heb je leiders nodig om verandering te brengen. De trekkers van organisatieverandering in de cases die wij onderzocht hebben zijn mature leiders met een lange staat van dienst. Ze hebben formele macht, maar ook moreel...

Talentvolle medewerkers die zich goed voelen, blijven

Werknemers stellen hoge eisen aan de levenskwaliteit op kantoor. In die mate zelfs dat een aangename kantooromgeving doorslaggevend kan zijn om talent te behouden. Meer dan één werkende op drie vindt dat zijn bedrijf onvoldoende aandacht besteedt aan de inrichting van de werkruimte, blijkt uit een studie in Frankrijk. Een van de conclusies luidt: “Werknemers vinden het belangrijker om zich goed te voelen op hun werkplek dan hun verloning (41% tegen 34%)”. Ook een andere studie, uit Duitsland deze keer, geeft aan...

5 eenvoudige initiatieven voor werkgevers om de gezondheid en fitheid van hun medewerkers te verbeteren.

Elke werkgever droomt van fitte, gezonde en gemotiveerde werknemers. Gezondheid, motivatie en productiviteit gaan dan ook voor een stuk hand in hand. De werkgever doet er goed aan om de aandacht voor gezondheid binnen het bedrijf te vergroten.  1. Zorg voor een gezond voedingsaanbod Een gevarieerd aanbod, met aandacht voor gezonde voedingselementen zoals groenten en fruit, is belangrijk. Een evenwichtige voeding is cruciaal voor de werknemer die zich goed in zijn vel wil voelen. 2. Organiseer sportactiviteiten voor de werknemers...

Samenwerken op afstand: 4 aandachtspunten

Goede samenwerking is het resultaat van de juiste afstemming tussen wie, wat, waar, waarom en hoe. 1. Strategie Samenwerking is om te beginnen een strategische asset. Dat betekent dat goede samenwerking ervoor kan zorgen dat bedrijven zich onderscheiden in de markt.  Op die manier kan goede samenwerking bijdragen aan het realiseren van concurrentievoordeel. 2. Kennisdeling Kennis zit veelal in hoofden van mensen en zal gedeeld moeten worden. Ook hier is goede samenwerking cruciaal. Zeker omdat er vaak gebruik wordt gemaakt...

5 tips die echt het verschil maken bij engagement

#1 Beziel in de plaats van te belonen Opvallend: hoe hoger het engagement, hoe minder financiële aspecten een rol spelen. Maar vooralsnog koppelt het gros van de Belgische arbeidsmarkt bevlogenheid aan centen. Promotie wordt vooral uitgedrukt in loonsopslag, te weinig draait het om meer of andere verantwoordelijkheden. Meer zelfs, loopbaanmogelijkheden gestuurd door financiële motieven, wreken zich. Want omdat nieuwe carrièreopties niet gebaseerd zijn op talent, ervaren gepromoveerden vaak stress. Hun kersverse uitdagingen zijn te hoog gegrepen of sluiten niet aan...