Duurzaam HRM

WBPORTRT2HRM en duurzaamheid: het kàn!

Het loont de moeite om de MVO-principes naar het personeelsbeleid te vertalen. De werknemers vormen immers een belangrijke stakeholder. Duurzaam HRM is daarom bij uitstek waardengedreven. We gaan ‘maatschappelijk verantwoord’ om met de medewerkers.

Respect voor elk talent, een eerlijk en billijk beleid, dialoog en samenwerking verloopt in een sfeer van vertrouwen en transparante communicatie. Pas wanneer we deze principes daadwerkelijk gaan meten, kunnen ze bespreekbaar gemaakt worden.