Categorie: Uncategorized

Bijna zeven op de tien Belgische medewerkers overwegen nieuwe job te zoeken

68% van de Belgische bedienden zegt dat het waarschijnlijk is dat ze de komende 12 maanden op zoek gaan naar een nieuwe job Generatie Y (78%) kijkt in grotere mate uit naar een nieuwe baan dan generatie X (61%) en de babyboomgeneratie (64%) 47% zegt dat ze, in vergelijking met een jaar geleden, meer vertrouwen hebben in het vinden van een nieuwe baan De drie belangrijkste factoren bij het accepteren van een nieuwe job zijn een betere pendeltijd/betere locatie (66%),...

De 7 competenties van de duurzame professional

Duurzaamheid en MVO – maatschappelijk verantwoord ondernemen staan volop in de belangstelling. Vaak gaat het om duurzaam gedrag voor individuen, maar dan altijd in de rol van burger of van consument. Maar de schakel daartussen ontbreekt: de individuele professional. Want het gedrag van ieder bedrijf en van elke organisatie wordt uiteindelijk bepaald door het gedrag van de bestuurders, de managers en de medewerkers. Het boek is gebaseerd op een managementmethode: RESFIA+D. De zeven letters verwijzen naar de competenties waarover een...

Goede baas?

Stel u zelf even de vraag: Beslist u zelf hoe uw werk doet? Kan u uw eigen tempo regelen? Kan u uw eigen werkwijze kiezen? Als u mogelijkheden tot verbeteringen ziet, kan u die –samen met collega’s- meteen implementeren? Of zijn er veel beslissingsniveaus waarvan u afhankelijk bent? Voelt u zich gewaardeerd door uw collega’s en/of leidinggevende? Staan ze voor klaar wanneer u hen nodig heeft? Is uw werk gevarieerd? En leert u regelmatig nieuwe dingen? Krijgt u energie door...

Koen De Maesschalk Colruyt Group is HR manager of the year

“Ongeveer 40 miljoen per jaar of 3,35 procent van de loonkosten investeert Colruyt Group in opleiding. Dat komt neer op gemiddeld twee weken per medewerker. Het bedrijf betaalt de opleiding en het verblijf, want dat is meestal op verplaatsing en voor meerdere dagen. Dat is vaak niet goedkoop, maar als uw medewerkers groeien, dan groeit het bedrijf mee. Daar zijn we heilig van overtuigd.” Bron: Trends

D&D Isoltechnics bekroond voor personeelsbeleid: respect voor het werk en voor elkaar

“Wij rekruteren niet op diploma, maar op attitude. Wat ze moeten kunnen, leren ze wel in het bedrijf.” D&D Isoltechnics gebruikt daarvoor IBO-contracten (individuele beroepsopleiding). Daarnaast zette D&D Isoltechnics een diversiteitsplan op om allochtone werknemers te integreren. Zo kunnen werknemers er Nederlandse les volgen. Bron: Jobat

Mijn werk, maatwerk

Paradigma’s waarnaar de mens moet streven: Visie op werken: Werk is meer dan het verwerven van een inkomen. Het is een bron van individuele ontwikkeling en groei. Leren/opleiden: Kennis is bijzonder vergankelijk en werknemers dragen zelf een deel van de verantwoordelijkheid met betrekking tot hu marktwaarde voor de toekomst. Leren gebeurt niet alleen vanuit de huidige functie/werkgever, maar wordt geplaatst in een ruimer perspectief (andere functie, andere werkgever). Loopbaan: Is een synchroon samenspel tussen leren/werken/vrije tijd. Een loopbaan is een...

Universitair Ziekenhuis Antwerpen: een staaltje duurzaam personeelsbeleid

Het universitair ziekenhuis van Antwerpen heeft een erg duurzaam personeelsbeleid, zo blijkt uit de personeelsenquête. Zij proberen alle werknemers ten volle te ontplooien en een evenwicht tussen werk & privé te doenvinden. Dat is belangrijk, want goed gemotiveerde medewerkers zorgen voor meer patiënten. Bron: MVO Vlaanderen

Duurzaam HR: The Shift neemt initiatief

Duurzaam HR: The Shift neemt initiatief

The Shift, het lerend netwerk voor duurzame ontwikkeling, nam initiatief om Duurzaam HR concreter te maken. Op 22 februari 2013 staken we de koppen bij elkaar om de bestaande praktijken in kaart te brengen. Professor Peggy De Prins verzorgde de inleiding: een verhelderende schets, zeker voor wie nog minder vertrouwd is met duurzaam HR. Bekijk de video en oordeel.