Categorie: Samenwerking

Participatief ondernemen zit in de lift

Bijna 90% van de werkgevers betrekt hun medewerkers actief bij de werking van het bedrijf. Zo blijkt uit een enquête (*) bij meer dan 300 werkgevers. Meer inspraak geven leidt volgens deze werkgevers tot een hogere motivatie, tevredenheid en retentie. Dit kan tellen in tijden van een nijpend gebrek aan arbeidskrachten! Hoewel de werkgevers dus positief staan tegenover participatief ondernemen, communiceren ze toch niet altijd voldoende transparant. Zowat 20% van de ondervraagde bedrijven houdt de medewerkers niet of onvoldoende op...

De inclusieve organisatiecultuur

Minderheden worden gediscrimineerd op onze arbeidsmarkt: er blijven bij de Vlaamse werkgevers hardnekkige taboes en vooroordelen leven. Hoe krijgen we meer oog voor elk talent? Dit wordt niet alleen een maatschappelijke, maar ook een economische noodzaak: bedrijven moeten immers zich snel kunnen aanpassen. Vandaar dat een duidelijke visie en strategie op tewerkstelling een must is. Vlerick startte hierrond een onderzoeksproject met de steun van ESF, dat tot eind 2019 loopt. Een 15-tal bedrijven en organisaties ondertekenden een ‘inclusie charter’ en...

Beter samenwerken met je collega’s: 8 tips

Goed kunnen samenwerken met je collega’s is een van de belangrijkste factoren die bepaalt of je met plezier gaat werken. 1. Leer de mens achter je collega kennen Als je de moeite neemt om de mens achter je collega te leren kennen, is het makkelijker om je met hem of haar te verbinden. 2. Samen eten In plaats van je boterhammen snel achter je bureau op te peuzelen, kan je je collega(‘s) uitnodigen om samen een break te nemen. In...

Vier tips om conflicten tussen ruziënde medewerkers efficiënt aan te pakken!

Tip 1: los het op met een lach Humor is de beste saus. Soms kan u met een kwinkslag mensen duidelijk maken dat ze zich onprofessioneel gedragen, en dat het aan hen is om dat op een volwassen manier uit te praten. Tip 2: blijf neutraal Benader het geschil objectief. Staat u op gelijke voet met beide partijen, dan kan u een aanzet geven om de bom te ontmijnen. Tip 3: wees duidelijk Maak beide partijen duidelijk dat u geen...

Online samenwerken met MVO als uitgangspunt

In een samenleving waar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen centraal staat is online samenwerken als onderdeel van Het Nieuwe Werken een belangrijke ontwikkeling. Diverse organisaties richten zich op samenwerkingsverbanden en willen hiermee behalve een efficiënte werkwijze toepassen uiteraard ook goede resultaten behalen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen creëert waarde op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Aan de hand van deze drie pijlers worden de toepassingen voor online samenwerking besproken. Economisch: Voor ondernemers is de efficiëntie van bepaalde processen op economisch gebied van groot belang. Online samenwerking...

Samenwerken op afstand: 4 aandachtspunten

Goede samenwerking is het resultaat van de juiste afstemming tussen wie, wat, waar, waarom en hoe. 1. Strategie Samenwerking is om te beginnen een strategische asset. Dat betekent dat goede samenwerking ervoor kan zorgen dat bedrijven zich onderscheiden in de markt.  Op die manier kan goede samenwerking bijdragen aan het realiseren van concurrentievoordeel. 2. Kennisdeling Kennis zit veelal in hoofden van mensen en zal gedeeld moeten worden. Ook hier is goede samenwerking cruciaal. Zeker omdat er vaak gebruik wordt gemaakt...

We hebben migratie nodig

Karel Van Eetvelt (Unizo) zegt dat verschillende technische en technologische richtingen vraag hebben naar arbeid groter dan het aanbod. “Ofwel vertrekken die bedrijven naar het buitenland, ofwel vullen wij die leemte met migranten.” “Wij bekijken dat heel rationeel. Ons uitgangspunt is, en daarover bestaat zelfs geen discussie: er is geen andere optie dan die mensen hier op te vangen en voor de tijd dat ze hier zijn, een waardevolle plaats te geven in onze samenleving. Dat lijkt mij logisch. Twee: hoe...

Coworking zorgt voor creatieve kruisbestuiving

In België doet inmiddels meer dan duizend werknemers aan coworking. Het fenomeen – waarbij werkruimtes worden gedeeld door freelancers, mobiele werknemers of startups die nog een eigen thuisbasis moeten uitbouwen – is duidelijk aan opmars bezig. “In België kunnen een dertigtal coworking-initiatieven worden geteld, waar aan ruim dertienhonderd personen een werkruimte wordt geboden. De gebruikers beslissen vaak tot coworking over te gaan omdat ze zich uit hun isolement willen bevrijden, nieuwe contacten willen leggen of hun netwerken willen uitbreiden.” “Bovendien...

3 redenen waarom HR moet betrokken worden bij het plannen van de bedrijfsstrategie

HR leiders hebben het inzicht en de data dat kan helpen om het sollicitatieproces in bedrijven te stroomlijnen en het menselijk kapitaal te optimaliseren. Ze verstaan de organisatiecultuur en zijn reeds betrokken bij het uitbouwen van het personeelsbestand om de doelstellingen te behalen. Alleen worden ze er nu officieel bij betrokken. Nog niet overtuigd? Hier zijn drie redenen waarom CEO’s HR moet betrekken bij zakelijke beslissingen: 1. Ze hebben zicht op waar de ‘skill gaps’ zich bevinden in de organisatie....