Categorie: Diversiteit

Rechtvaardigheid op het werk

Rechtvaardigheid op het werk

In tijden van onzekerheid, zoals nu, is de nood aan rechtvaardigheid op het werk nog belangrijker. Een gevoel van rechtvaardigheid versterkt het vertrouwen en komt het beeld dat de medewerkers van het bedrijf hebben ten goede. Finaal leidt het tot een beter welzijn. Omgekeerd ligt een gevoel van onrecht en oneerlijkheid aan de basis van frustratie en weegt het ook op de sociale cohesie. Hoe breng je die rechtvaardigheid in de praktijk? Alexandra Didry (PerformanSe) onderscheidt drie dimensies van rechtvaardigheid...

De inclusieve organisatiecultuur

Minderheden worden gediscrimineerd op onze arbeidsmarkt: er blijven bij de Vlaamse werkgevers hardnekkige taboes en vooroordelen leven. Hoe krijgen we meer oog voor elk talent? Dit wordt niet alleen een maatschappelijke, maar ook een economische noodzaak: bedrijven moeten immers zich snel kunnen aanpassen. Vandaar dat een duidelijke visie en strategie op tewerkstelling een must is. Vlerick startte hierrond een onderzoeksproject met de steun van ESF, dat tot eind 2019 loopt. Een 15-tal bedrijven en organisaties ondertekenden een ‘inclusie charter’ en...

Waarom diversiteit en inclusie een topprioriteit is

We zien heel wat berichtgeving over diversiteit, inclusie, vrouwen en de noodzaak om ‘open minded’ te zijn over religieuze en culturele verschillen. ‘Trending’ onderwerp Recent onderzoek bewijst dat organisaties die meer divers zijn, beter presteren dan hun peers. McKinsey’s onderzoek toont aan dat genderdiverse organisaties 15% meer kans hebben om hun peers te overtreffen en etnisch diverse organisaties hebben 35% meer kans. Onderzoek van Catalyst toont aan dat organisaties met meer vrouwen in het bestuur hun peers op lange termijn...

Meer genderneutraliteit in vacatures van federale overheid: M/V wordt M/V/X

Bij vacatures voor federale overheidsdiensten wordt voortaan het traditionele M/V uitgebreid tot M/V/X. Dat hebben staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs en minister voor Ambtenarenzaken Steven Vandeput beslist. De federale overheid wil daarmee het belang van genderneutraliteit benadrukken. ‘De keuze om ‘X’ toe te voegen is een duurzame oplossing met een grote signaalfunctie’ De X biedt een alternatief voor mensendie zich niet kunnen terugvinden in de M of de V. “Er is nadrukkelijk gekozen om ‘X’ toe te voegen en...

De verblindende schijn van gelijkheid tussen man en vrouw

December 2015. Christine Claus, de topvrouw van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, bestuurder van het Vlaams Huis in New York, Europalia International, ex-bestuurder van Cultuurnet Vlaanderen, Argus, de Participatiemaatschappij Vlaanderen NV, doctor in de biologie… gaat met pensioen. Ze is een boegbeeld, een bewijs van de geslaagde emancipatie.  Keer op keer horen we dat ze ‘haar mannetje stond”, dat ze een “uitzonderlijke sterke vrouw” is, dat ze zich als “vrouwelijke vrouw voortreffelijk staande kon houden in de mannelijke...

Ruim 1 vrouw op 3 voelt zich gediscrimineerd op het werk

Iets meer dan een op drie Belgische vrouwen (37 procent) zegt het slachtoffer te zijn van discriminatie op de arbeidsmarkt. Zowat een op drie Belgische vrouwen is ervan overtuigd dat haar vrouw-zijn een negatieve impact heeft op haar carrière en dat vrouwen nog altijd discriminatie ondervinden op de arbeidsmarkt. Zij denken dat niet alleen zelf, want ook een op drie mannen deelt de overtuiging dat gelijke arbeidskansen voor beide genders een illusie is. Recent praktijkonderzoek van de Universiteit Gent bevestigt...

Mannen in zorgende rol worden scheef bekeken

Mannen die bewust kiezen voor een zorgende rol worden nog altijd scheef bekeken door hun mannelijke collega’s en zelfs gesanctioneerd door hun werkgever. De voorbije decennia namen vrouwen steeds meer typisch mannelijke rollen op in onze samenleving. Er gebeurde ook heel wat onderzoek naar deze verschuiving. Mannen in typisch vrouwelijke rollen blijven echter zeldzaam en ook onderzoek rond dit thema blijft achter. “Ook mannen worden en voelen zich beperkt door stereotypen en rolpatronen. Het onderzoek naar dat fenomeen komt nu pas...

Ook mannen gaan gebukt onder genderstereotypen op de arbeidsmarkt

Vrouwen hebben de arbeidsmarkt met veel succes betreden, maar omgekeerd beweegt er niet veel. Mannen in een zorgende rol, daar wordt nog steeds op neergekeken. Nochtans zijn ze gelukkiger, gezonder, en hebben hun dochters meer keuzevrijheid. ‘Communal roles’ of ‘zorgrollen’ is de overkoepelende naam voor zorggebonden beroepen, zoals verpleger, leerkracht lager onderwijs, of kinderverzorger, en voor de zorgtaken in het huishouden, legt Van Laar uit. “Vrouwen hebben de voorbije decennia met succes de arbeidsmarkt betreden en de typische mannenberoepen bestormd....

Etnische diversiteit leidt dan toch niet tot onderling wantrouwen

Een van de invloedrijkste wetenschappelijke inzichten over de multiculturele samenleving – dat een etnisch diverse wijk de bewoners wantrouwig maakt – blijkt niet te kloppen. Mensen in gemengde buurten trekken zich helemaal niet terug in hun schulp, zoals de eminente Amerikaanse socioloog Robert Putnam acht jaar geleden stelde. Vervolgonderzoek had daarover al twijfels opgeworpen; nu blijkt het ook uit heranalyse van Putnams cijfers zelf. “Het is misleidend dat etnische diversiteit het vertrouwen vermindert”, stellen twee wetenschappers. Het omgekeerde geldt ook:...

Discriminatie tegenover jonge medewerkers

Discriminatie op basis van leeftijd komt niet alleen voor bij oudere werknemers, ook jongeren lijden er onder. Jonge werknemers worden anders behandeld dan de oudere werknemers. Men hanteert ongepast taalgebruik om jongere werknemers te beschrijven; zoals ‘nat achter de oren; kind of tiener’. Men weigert om de jonge werknemer een minimumloon uit te keren. Er worden job vereisten vooropgesteld die moeilijk of onmogelijk zijn om als jongere aan te voldoen; zoals een minimum aantal jaar ervaring. Het ontslaan van jonge werknemers...