Kansen om de werkbaarheid te verhogen binnen handbereik

Uit bevragingen van Acerta en Etion (voorjaar 2019) blijkt dat werkgevers en medewerkers vaak een andere visie hebben op inspanningen rond duurzame inzetbaarheid of werkbaar werk. De bevindingen zijn interessant omdat ze aantonen dat het mogelijk is om op dat domein verbetering te realiseren.

Vooreerst werd bij de werkgevers zowel gepeild naar het belang van een reeks doelstellingen als naar de realiteit. Niet verrassend is dat werkgevers erkennen dat ze hogere ambities hebben dan wat ze in realiteit kunnen behalen.

Daarnaast worden de antwoorden van de medewerkers zelf op een aantal stellingen naast die van de werkgever gelegd. Hieruit blijkt vaak dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen beide.

De grootste kloof zien we bij de stelling: “de werkgever investeert in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers”. 6 op de 10 werkgevers geven aan dat ze hierin effectief investeren; toch oordeelt slechts 1 op 4 medewerkers dat de werkgever er sterk voor open staat om opleidingen aan te bieden die inzetbaarheid verhogen. Goed nieuws is dat de intentie van de werkgever groot is: 9 op de 10 werkgevers schatten het belang van persoonlijke ontwikkeling hoog in.

Eenzelfde tendens merken we op bij de stelling: “de werkgever informeert bij de medewerkers hoe ze de zinvolheid van hun werk ervaren”. Ook hier geeft slechts 1 op 4 medewerkers aan dat ze met hun leidinggevende een gesprek hebben over werkbeleving. Dit is een stuk minder dan de inschatting van de werkgever, nl. 6 op 10 werkgevers oordelen dat ze bij de medewerker peilen naar de ervaren zinvolheid van hun werk. Gelukkig ziet 8 op de 10 werkgevers dit wel als een belangrijke doelstelling.

In de peiling van van AMS (2016) zien we een verwante vaststelling: 1 op 3 respondenten ervaren hun werk als niet zinvol.

Ook bij de stelling “de medewerkers zijn trots op de bedrijfswaarden” lopen de visies uiteen: de werkgever overschat manifest het aantal medewerkers dat trots is op de bedrijfswaarden. Waar quasi alle werkgevers (95 procent) hiervan uitgaan, ligt het aantal medewerkers dat met de stelling akkoord gaat op 75 procent.

De sleutel in het verhogen van de werkbaarheid ligt dus in een beter begrip van wat er effectief op de werkvloer leeft. Wanneer de werkgever deze kernaspecten van engagement en retentie correct inschat bij de medewerkers, kunnen alvast meer gerichte acties opgezet worden. Dit kan alvast via een ‘audit duurzaam mensbeleid’.

Bron: https://www.acerta.be/nl/over-acerta/in-de-pers/7-op-de-10-werkgevers-heeft-ambitie-om-personeel-zinvol-werk-te-geven

Dit vind je misschien ook leuk...