Zinvol werk: marge voor verbetering

Uit een peiling naar de ervaren zinvolheid van het werk (AMS, mei 2016) blijkt dat 1 op 3 respondenten hun werk als niet zinvol ervaren. Vier pijlers van zinvol werk werden bevraagd:

  1. je talenten kunnen inzetten in je job
  2. een fit ervaren tussen je job en je interesses
  3. jezelf kunnen zijn in je job
  4. autonomie en ondersteuning van je werkgever krijgen

Slechts 5% geeft een hoge score op alle vier de pijlers: dat is schrikbarend laag, volgens de onderzoekers. Vooral het statuut en de functie bepaalt of je je werk zinvol vindt: zelfstandigen scoren hoger dan werknemers; kaderleden scoren hoger dan bedienden en arbeiders.

Twee derde van de respondenten heeft een negatiever beeld over zijn of haar professionele toekomst (huidige job volhouden of tot aan het pensioen blijven doen).

Er is dus werk aan de winkel: zowel werkgevers als werknemers hebben hierin een verantwoordelijkheid. Zo is de werknemer mee verantwoordelijk voor de fit tussen job en talenten. De werkgever creëert wel de context door autonomie, ondersteuning en feedback te geven.

bron: vrt

Dit vind je misschien ook leuk...