Online samenwerken met MVO als uitgangspunt

In een samenleving waar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen centraal staat is online samenwerken als onderdeel van Het Nieuwe Werken een belangrijke ontwikkeling. Diverse organisaties richten zich op samenwerkingsverbanden en willen hiermee behalve een efficiënte werkwijze toepassen uiteraard ook goede resultaten behalen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen creëert waarde op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Aan de hand van deze drie pijlers worden de toepassingen voor online samenwerking besproken.

Economisch:
Voor ondernemers is de efficiëntie van bepaalde processen op economisch gebied van groot belang. Online samenwerking heeft volgens de respondenten van het genoemde onderzoek een aantal economische voordelen. Ten eerste verkort men met online samenwerken de doorlooptijden.

Het tweede punt is afname van reiskosten. Reiskosten worden verminderd of zelfs voorkomen omdat iedereen met een internetconnectie aan de samenwerking kan deelnemen. 

Ecologisch:
In lijn met de economische voordelen brengt online samenwerken ook een aantal ecologische meevallers met zich mee. Zo reduceer je CO2 uitstoot door online samenwerking in te zetten in plaats van zakenbezoeken per auto, trein of vliegtuig. Daarbij voorkom je aanschaf van nieuwe, op een mogelijk milieubelastende wijze geproduceerde hardware. Ook de hoeveelheid afval neemt af bij online samenwerken.

Sociaal:
Als ondernemer is het belangrijk dat je je richt op sociale innovatie, vernieuwing in het arbeidsproces. Het doel hiervan is de prestaties van de organisatie verbeteren, meer werkplezier verwezenlijken en talenten ontplooien. Deze doelen kun je onder andere bereiken met online samenwerken. Goede communicatie en vertrouwen staan hierbij aan de basis. Verbeteringen in de communicatie kunnen bijdragen aan het samenwerken op afstand. Tien procent van de respondenten in het onderzoek gaf aan dat er meer vertrouwen is ontstaan tussen hen en hun samenwerkingspartner toen de communicatie tools verbeterd werden.

 

Bron: Het nieuwe werken blog

Dit vind je misschien ook leuk...