Samenwerken op afstand: 4 aandachtspunten

Goede samenwerking is het resultaat van de juiste afstemming tussen wie, wat, waar, waarom en hoe.

1. Strategie
Samenwerking is om te beginnen een strategische asset. Dat betekent dat goede samenwerking ervoor kan zorgen dat bedrijven zich onderscheiden in de markt.  Op die manier kan goede samenwerking bijdragen aan het realiseren van concurrentievoordeel.

2. Kennisdeling
Kennis zit veelal in hoofden van mensen en zal gedeeld moeten worden. Ook hier is goede samenwerking cruciaal. Zeker omdat er vaak gebruik wordt gemaakt van externe kennis in de hoofden van externe specialisten.

3. Tijd
De toename van het werken in projectgroepen, al dan niet met externen, brengt ook met zich mee dat er duidelijkheid moet zijn over de momenten waarop wordt gecommuniceerd – ad hoc telefoontjes, wekelijkse vergaderingen, videomeetings – vooral wanneer deze externe personen niet dagelijks naar kantoor komen of zelfs in het buitenland zitten. Dit is niet alleen belangrijk om een beeld te krijgen van de tijdsbesteding, maar ook van de efficiency en dus de kosten van samenwerking.

4. Cultuur
Iedere organisatie kent een eigen manier van werken. Het is bij samenwerking belangrijk niet alleen te kijken naar vormen en middelen die technologisch handig zijn of zorgen voor een snelle afhandeling van zaken. Het is ook van belang om na te denken of uw aanpak past bij de bedrijfscultuur en het gedrag van mensen. Dit om te voorkomen dat de middelen waarin is geïnvesteerd niet worden gebruikt en de kosten niet worden terugverdiend. U weet immers ook dat het gedrag van medewerkers niet eenvoudig is om aan te passen.

Bron: Talk & Vision

Dit vind je misschien ook leuk...