Werkgevers erkennen verantwoordelijkheid bij burn-out

Twee op de drie Belgische werknemers ervaren overmatige stress op het werk. Eén op de vier heeft daardoor meerdere klachten zoals hoofdpijn, slaapstoornissen en concentratieverlies. Ruim 95 procent van de werkgevers erkent dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid draagt in de problematiek. Volgens hen ligt minstens de helft van de oorzaken van burn-out in de eigen organisatie. Die erkenning is positief, want aandacht voor burn-out loont, aldus het onderzoek.

In België ervaart 64 procent van de werknemers stress op het werk. Bij 27 procent van alle werknemers leidt dit tot meerdere spanningsklachten en bijna 1 op de 10 werknemers (9,2 procent) kampt met een reële burn-out. Opvallend is dat kort geschoolden meer spanningsklachten door stress ondervinden dan lang geschoolden (31 versus 24 procent). Dit verschil wordt verklaard door de mate van autonomie in de job. Door minder inspraak, flexibiliteit en zicht op context en organisatie, ervaren kort geschoolden meer stress.Vooral grote organisaties (83 procent), met meer dan 500 werknemers, kennen de laatste 5 jaar een stijging van het aantal burn-outs, tegenover 52 procent van de kleine organisaties.
Voor bijna 8 op 10 van de werkgevers is de toename van werknemers met burn-out te wijten aan een stijging van de werkdruk. Ongeveer de helft (46 procent) van de werkgevers wijst naar het fenomeen van quasi permanente bereikbaarheid door het gebruik van de moderne communicatiemedia. Ook de enorme informatiestroom en de talrijke keuzemogelijkheden waarmee de werknemer wordt geconfronteerd, liggen voor 41 procent van de werkgevers mee aan de oorsprong van het stijgend aantal burn-outs.

Bron: Het Laatste Nieuws

Dit vind je misschien ook leuk...