Jobcrafting is in, maar leidt niet direct tot langer werken

Bij job crafting past een werknemer zijn eigen job aan. Dat kan gaan van wijzigingen of verschuivingen in het takenpakket, een uitbreiding van de taken (bijvoorbeeld contacten met klanten), maar kan evenzeer betrekking hebben op het aanleren van vaardigheden. Ruim 75% van de werknemers die aan job crafting doen, beoogt hiermee een betere aansluiting met wat hij graag doet. Andere redenen zijn het realiseren van een betere werk-privé balans (65,1%), het nastreven van een promotie (53,7%) of meer mogelijkheden creëren voor zichzelf op de arbeidsmarkt (50,5%).

Werknemers die hun job “craften” zijn 16% productiever dan niet-job crafters. Verder tonen deze werknemers een grotere betrokkenheid bij hun werk en organisatie (respectievelijk 14% en 15%), meer nog wanneer ze een promotie ambiëren.Een job crafter is ook 12% meer geëngageerd dan een niet-job crafter. Hij heeft meer energie om zijn werk te doen en staat open voor extra inspanningen. De eigen job craften, kan er dus voor zorgen dat de eisen van de job beter aansluiten bij de talenten van de werknemer. Het kan ook omgekeerd zijn: een geëngageerde werknemer zal sneller initiatief ondernemen om zijn job te personaliseren. Een job craftende werknemer is ook 21% meer innovatief ingesteld. Werknemers die op eigen initiatief richting geven aan hun job zoeken dus ook sneller naar nieuwe en innovatieve oplossingen voor werkgerelateerde uitdagingen en denken vaker na over verbetering van de werkprocessen. En tenslotte toont een job crafter een grotere tevredenheid dan iemand die zijn jobinhoud niet aanpast (+ 11%).

Job crafters rapporteren vaak een hogere werkintensiteit. Door aan job crafting te doen, neemt de werknemer meer eigen verantwoordelijkheid voor zijn werk en dit kan leiden tot meer stress. Maar het omgekeerde kan ook. Werknemers die veel stress hebben, zullen misschien sneller aan job crafting doen. Tot slot geeft het onderzoek aan dat werknemers die aan job crafting doen niet noodzakelijk kunnen en willen langer werken.

Bron: HR Magazine

Dit vind je misschien ook leuk...