Werk moet werkbaar blijven

De jongste weken en maanden verschijnen in de media zeer tegenstrijdige berichten over de werkbaarheid en de kwaliteit van het werk. Enerzijds wordt beweerd dat werk nog nooit zo werkbaar geweest is. Anderzijds wordt gesteld dat de werktevredenheid daalt, het aantal langdurig zieken (meer dan 1 jaar) stelselmatig stijgt, en de werkdruk toegenomen is. Is het glas halfvol of veeleer half leeg?

Het is duidelijk dat de werkomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden er in de afgelopen decennia op vooruit zijn gegaan. Maar het gaat zelden of nooit over de werkinhoud, terwijl die dikwijls bepalend is voor engagement en zingeving. Vandaag is een meer inclusieve arbeidsmarkt een noodzaak en verwacht de overheid dat alle werknemers langer aan de slag blijven. De behoefte aan zingeving als onderdeel van ‘werkgoesting’ komt op het voorplan.

Kennis en ervaring ontwikkelen zich razendsnel. Levenslang leren is een must. We worden daarin geholpen door toegankelijk en laagdrempelige informatie via internet en sociale media. Werk en privéleven raken daardoor almaar meer verstrengeld. Work never leaves you. De plaatsen waar we nog echt onbereikbaar zijn, worden zeldzamer. Die complexiteit is nieuw en veroorzaakt mentale (werk)druk, zelfs bij gunstige werkomstandigheden en -voorwaarden.

Bron: Knack

Dit vind je misschien ook leuk...