Mannen in zorgende rol worden scheef bekeken

Mannen die bewust kiezen voor een zorgende rol worden nog altijd scheef bekeken door hun mannelijke collega’s en zelfs gesanctioneerd door hun werkgever. De voorbije decennia namen vrouwen steeds meer typisch mannelijke rollen op in onze samenleving. Er gebeurde ook heel wat onderzoek naar deze verschuiving. Mannen in typisch vrouwelijke rollen blijven echter zeldzaam en ook onderzoek rond dit thema blijft achter.

“Ook mannen worden en voelen zich beperkt door stereotypen en rolpatronen. Het onderzoek naar dat fenomeen komt nu pas op gang. Mannen voelden traditioneel weinig voor een carrière in meer vrouwelijke beroepen als onderwijs en verpleging. Evenmin voor een zorgende rol thuis. Sinds kort is dat wél het geval. Maar als ze opteren voor een papadag krijgen ze daar last mee.”

Men moet ook kritisch kijken naar de feminisering van het basisonderwijs. “Kinderen krijgen les van vrouwen en worden nadien opgevangen door vrouwen. Hun wereldbeeld wordt daardoor eenzijdig heel vrouwelijk.”

Dit vind je misschien ook leuk...