Ook mannen gaan gebukt onder genderstereotypen op de arbeidsmarkt

Vrouwen hebben de arbeidsmarkt met veel succes betreden, maar omgekeerd beweegt er niet veel. Mannen in een zorgende rol, daar wordt nog steeds op neergekeken. Nochtans zijn ze gelukkiger, gezonder, en hebben hun dochters meer keuzevrijheid.
‘Communal roles’ of ‘zorgrollen’ is de overkoepelende naam voor zorggebonden beroepen, zoals verpleger, leerkracht lager onderwijs, of kinderverzorger, en voor de zorgtaken in het huishouden, legt Van Laar uit. “Vrouwen hebben de voorbije decennia met succes de arbeidsmarkt betreden en de typische mannenberoepen bestormd. Maar de omgekeerde beweging blijft uit: mannen in traditioneel ‘vrouwelijke’ rollen zijn nog steeds zeldzaam, thuis en op de arbeidsmarkt. In sommige sectoren daalt hun aanwezigheid zelfs.”

Misschien hoeft het voor mannen niet zo nodig? “Dat geloof ik nooit”, zegt Van Laar. “Mensen, mannen én vrouwen, hebben allemaal behoefte aan warme, zorgende rollen. In de samenleving zoals ze nu is, zijn de werkelijke interesses en noden van mannen zwaar ondervertegenwoordigd. Plus: zolang mannen niet echt mee voor die zorgrol kiezen, zullen vrouwen dubbele shifts blijven draaien, op het werk en thuis, en zullen zij in hun carrière op grenzen blijven botsen. Zo kan er van echte gendergelijkheid op de arbeidsmarkt geen sprake zijn.”

Bron: HR Magazine

Dit vind je misschien ook leuk...