De gezondheid van de werkende Belg blijft erop achteruit gaan

De Belgische werknemer voelt zich vandaag minder fysiek in staat om te  blijven werken dan 2 jaar geleden:

 • 10% meer werknemers vinden dat de fysieke belasting op hun werk hen niet toelaat om te werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd (40% in 2015 tegenover 30% in 2013).
 • Meer dan 1 op 3 werknemers (38%) vindt dat de fysieke werkomstandigheden(bv. lawaai, licht en temperatuur) niet aanvaardbaar zijn om te kunnen werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. In 2013 was dit slechts iets meer dan 1 op 4 (28%).
 • Volgens meer dan 1 op 3 (38%) werknemers laten de leefgewoonten (bv. eten, slapen en beweging) hen niet toe om te werken tot de wettelijke pensioenleeftijd. In 2013 was dit slechts zo voor 1 op 4 werknemers.
 • 2 op 3 (66%) werknemers zijn overtuigd dat zij op basis van hun huidige gezondheidstoestand zullen kunnen doorwerken tot de wettelijke pensioenleeftijd (al dan niet in hun huidige job).Het onderzoekt toont daarnaast aan dat ook de fysieke gezondheid erop achteruit is gegaan. Werknemers geven aan zich in 2015 minder lichamelijk gezond te voelen dan in 2013. Zo hebben meer werknemers te kampen met een door een arts vastgestelde aandoening aan bijvoorbeeld rug, schouders of benen dan twee jaar geleden (46% in 2015 tegenover 32% in 2013). Ook voelen werknemers zich meer gehinderd door lichamelijke pijn (34% in 2015 tegenover 27% in 2013) bij de uitvoering van hun job.
  Ook mentale gezondheid blijft grote zorg 
  Nog meer dan in 2013 vormt de mentale gezondheid voor de Belgische werknemer een grote belemmering om tot de wettelijke pensioenleeftijd te kunnen doorwerken.
 • Nog niet eens de helft van de werknemers (49%) vindt dat de mentale belastingop het werk (bv. stress, werktempo en werkintensiteit) hen vandaag in staat stelt om tot de wettelijke pensioenleeftijd te werken. In 2013 was nog meer dan de helft (56%) hiervan overtuigd.
 • In 2013 was 69% van de Belgische werknemers van mening dat de emotionele werkomstandigheden (zoals werksfeer, collega’s, klanten, aangrijpende situaties en agressie) hen toelieten om tot de wettelijke pensioenleeftijd te werken. Nu denkt 61% er nog zo over.
 • 6 op 10 (61%) Belgische werknemers vindt dat hun huidige work-life balance hem toelaat om tot de wettelijke pensioenleeftijd te werken (in 2013 was dit nog 74%).Het onderzoek toont ook aan dat de mentale gezondheid op zich is gedaald. Meer werknemers geven aan zich regelmatig niet goed in hun vel te voelen (40% in 2015 tegenover 33% in 2013). Ook hun werk lijdt meer onder hoe ze zich voelen (46% in 2015 tegenover 35% in 2013).

Bron: Securex

Dit vind je misschien ook leuk...