Vijf aspecten die vragen om innovatief werken

 1. De ontwikkelingen in de wereld gaan sneller, complexiteit neemt toe.
  Organisaties die veel managementlagen hebben en waar de verantwoordelijkheden bij het hogere management liggen, missen aansluiting, snelheid en flexibiliteit.
 2. De steeds groeiende procedures en protocollen (
  die voortkomen uit controle en regelmechanismen) maken dat er steeds minder tijd over blijft voor de core-business.
 3. De taakverdeling en -opsplitsing in organisaties zorgt voor minder betrokkenheid bij het product, bij de klant en bij de organisatie.
  Mensen zeggen dan voor een organisatie te werken en niet meer de klant te helpen met een product. Er ontbreekt een gezamenlijk doel. Dit kan leiden tot lagere motivatie, meer verzuim, lagere kwaliteit etc.
 4. Hiërarchische structuren maken dat er een onlogische top-down ofwel ouder-kind relatie ontstaat, waarin medewerkers handtekeningen moeten vragen voor een kleine aankoop terwijl ze in het normale leven huizen kopen. Dat bevordert afhankelijk gedrag bij medewerkers en minder verantwoordelijkheid, innovatiekracht en ondernemerschap.
 5. We beseffen dat we duurzamer willen ondernemen wat betreft de producten, de productie en hoe je omgaat met medewerkers.
  Vitale meedenkende medewerkers is een gevolg van meer zelfsturing. Zij voelen zich partner in de organisatie. Er ontstaat meer synergie op een afdeling of in de hele organisatie. Je maakt gebruik van ‘the wisdom of the crowd’ (in dit geval lees ‘the wisdom of the employees’), een trend waar vooral jongeren erg gewoon mee zijn. Wanneer medewerkers gelukkiger zijn en zich betrokken voelen heeft dat ook effect op maatschappelijke issues: minder zorgkosten, betere economie met wellicht minder werkeloosheid en minder ontevredenheid en geweld.Bron: De Baak

Dit vind je misschien ook leuk...