Mensen moeten weer de regisseur worden van hun leven, waar ook werk deel van uitmaakt

Frank Van Massenhove is voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid. Bij zijn aanstelling reorganiseerde hij de dienst ongezien. De prikklok schafte hij af, want niet werktijd maar resultaten werden de nieuwe waardemeter. Teams beslissen zelf hoe ze vooropgestelde doelen halen. Wat voor velen een utopie lijkt, maakte hij werkelijkheid. En dat hij daarmee resultaten haalt en over gelukkige medewerkers beschikt, vertelt hij in een interview met MVO Vlaanderen.

Het gaat er mij om dat de mensen weer regisseur worden van hun leven en dat werken daar een onderdeel van is, waardoor ze ook nog trots zijn op wat ze doen. Dat is voor mij duurzaamheid. Het gevolg is ook dat mensen amper weggaan. Daaraan zie je dat het werkt.

“Er zijn hier nogal wat babyboomers die zoals ik thuis ‘millenials’ hadden rondlopen. Als je heel goed bekeek in welke wereld zij leefden, dan kon je je wel een voorstelling maken van wat hun cultuur was.

Het allerbelangrijkste wat wij vaststelden, is dat die mensen heel goed opgeleid waren. Je ziet ook een enorme zelfdeterminatie bij die mensen. Ik gebruik liever dat woord dan autonomie. Waar komt dat op neer? Zij willen de dingen doen zoals zij vinden dat het moet gebeuren, dus je mag hen niet zeggen hóe ze moeten werken. Ze vinden het idioot om te horen wanneer en waar ze moeten werken, wat in een systeem zoals ministeries en banken eigenlijk het éérste is. ‘Wij zeggen u dat u hier moet zijn tussen 9 en 5.’ En de baas gaat beslissen hoe je moet werken. Dat zijn dingen waarmee je jonge mensen niet kunt aantrekken.

Wij wilden wel een omgeving creëren waarin het niet relevant is waar, wanneer en hoe je werkt, maar hoe je resultaten krijgt. Samen met de mensen bepalen we wat de resultaten moeten zijn en hoe we meten of ze die resultaten halen of niet.”

Bron: MVO Vlaanderen

Dit vind je misschien ook leuk...