Duurzaam Werken. Meer engagement, geluk en gezondheid: duurzaam HRM als hefboom

Iedereen ambieert geluk, ook op het werk. Niemand wil een job met negatieve impact op de eigen gezondheid. Daarnaast verkiest elke organisatie dat de eigen mensen met engagement of ‘goesting’ werken, en wil ze geen ziekte of burn-out bij het personeel veroorzaken.

Eigenaardig genoeg zijn dit nu juist de elementen waar vandaag de dag laag op gescoord wordt … Verschillende Europese bronnen geven aan dat het percentage gelukkige werknemers niet hoger ligt dan 51 %, dat het engagement in een doorsnee onderneming een niveau haalt van 30 % en dat onze gezondheid erop achteruitgaat. Dit binnen een economisch kader dat we langer en intensiever zullen moeten werken.

Langer en intensiever werken zal echter alleen lukken als we ‘anders’ gaan werken, als de werkcontext ’anders’ vormgegeven wordt en als personeel op een ‘andere’ manier gemanaged wordt. Het vereist een bocht van 180 graden. En de werkende zal ook moeten meesturen.

Denken in termen van duurzaamheid kan inzichten en uitwegen bieden om uit de impasse te raken. In dit boek wordt eerst een nieuw theoretisch kader uitgewerkt waarbinnen het ‘Connection4Balance Model’ werd ontwikkeld. Vervolgens werden hieraan methodieken van job balancing en team balancing gekoppeld om het model te implementeren, en het werken aan te sturen naar een succesvolle shift.

Bron: Lut Van Mossevelde

Dit vind je misschien ook leuk...