Duurzaam HRM is een én-én-verhaal

U poneert duurzaam HRM als oplossing. Wat mogen we daaronder verstaan?

“Dat is een heel ruim verhaal met een aantal basisprincipes. Duurzaam HRM vertrekt sterk vanuit een syntheseperspectief, net zoals MVO. Het is een én-én-verhaal. We gooien het strategische, het ondernemingsgerichte zeker niet overboord. De toegevoegde waarde zit erin. Maar net zoals bij het profit en people-verhaal, komt er een menselijke kant bij kijken. We proberen dat syntheseperspectief echt in heel ons denken, in alle instrumenten, sterk door te trekken.”

“Een ander heel fundamenteel iets, is dat het gevoed wordt door de bedrijfseconomische logica én de stakeholderslogica. We moeten onze werknemerspopulatie zien als een weerspiegeling van de ruimere maatschappij met haar trends en invloeden. Je ziet dus een voeding, een onderstroom van HR die veel ruimer is dan enkel het bedrijfseconomische.”

“Dat is vernieuwend voor veel mensen. Iedereen zou moeten kunnen participeren. Een HR-beleid is dan niet enkel iets voor HR-managers en -experten, maar ook voor bijvoorbeeld elke lijnmanager.

Bron: MVO Vlaanderen

Dit vind je misschien ook leuk...